Werkgroep GrensDorpen

 • Onze werkgroep GrensDorpen heeft zich zowel aan Zeeuwse als aan Wase zijde gebogen over doelstellingen en taken die passen binnen het nieuwe beleid dat zeker ruimte zal bieden voor initiatief. Onze werkgroep GrensDorpenis enerzijds gelieerd  aan het KLINGSPOOR en anderzijds aan de Oudheidkundige Kring van Hulst .  Vanuit deze dualiteit is het ook één van de ingangspoorten van Grenspark Groot Saeftinghe en kun je op een actieve manier verschillende erfgoedthema’s (trein/ klompen/ natuur/ grens)  ontdekken. Dit grenscentrum, eigendom van de gemeente Sint-Gillis-Waas, wordt beheerd door De Klomp De Klinge VZW.
 • Deze binding geeft onze werkgroep toegang en biedt ons faciliteiten aan beide zijden van de grens. Noodzakelijk ook om onze grensoverschrijdende doelstellingen te verwezenlijken. Ons werkgebied omvat het grensgebied van de tweelingdorpen Overslag/Overslag tot Kieldrecht/Nieuw Namen.Van uit deze constellatie is het niet uitgesloten later het werkingsgebied anders te bepalen. De grens met zijn scheidend en bindend karakter trekt altijd onze aandacht. Er is reeds een aantal jaren een proces aan de gang om op meerdere gebieden grensoverschrijdend samen te werken, denk bijvoorbeeld aan de grensoverschrijdende samenwerking met EGTS en het grenspark Groot Saeftinghe. Het Corona virus heeft heel even een tijdelijke nieuwe grensstreep getrokken maar die verdwijnt hopelijk weer snel en laat het grensoverschrijdende weerkeren.
 • Nu we het toch over doelstellingen hebben. De werkgroep is opgericht om grensoverschrijdende en grensverleggende initiatieven te ontwikkelen, begeleiden en onder de aandacht te brengen voor zowel het publiek als voor de overheidsinstanties. Ons doel is nog steeds het bevorderen, initiëren, ondersteunen, faciliteren van onderzoek naar de economische, sociale, politieke, culturele ontwikkelingen vóór en na de scheiding van Nederland en België.  Daarnaast willen we initiatieven nemen voor het behoud van lokale elementen, ons erfgoed beschermen en daar behoort ook toe het onder de aandacht brengen van Erfgoedmomenten.
 • We hebben al vastgesteld dat bijna alles aan beide zijden van de grens op een andere manier bekeken wordt. Alleen al het bundelen van de aanpak aan beide zijden rond een thema is een grote meerwaarde. Bronnen aan beide zijden van de grens krijgen zo meer weerklank. De kennis die in onze werkgroep groeit kan ook dienen om buitenstaanders te adviseren/ helpen/ informeren over onderwerpen die slechts rakelings in onze werking past. Zo zou iemand in Zeeuws-Vlaanderen die werkt rond kapelletjes gerust bij onze Vlaamse leden kunnen vernemen hoe dat in Vlaanderen werkt en waar daarover bronnen terug te vinden zijn.
 • Het eindresultaat is het uitdragen van deze kennis en het bevorderen van betrokkenheid van de bevolking, niet om de tegenstellingen te accentueren (hoewel ook dat kan) maar om elkaar beter te begrijpen.
 • Hoe proberen we deze doelstellingen te bereiken?
 • Onze werkgroep heeft verschillende onderzoeksprojecten opgestart met de intentie hierover publicaties te doen. Andere activiteiten zijn het organiseren van workshopsen lezingen. Via ons netwerk (o.a. contacten met gemeentes, EGTS, oudheidkundige en heemkundige kringen, Erfgoed Waas- en Zeeland) bieden wij instanties en personen aan om de werkgroep in te schakelen rond bepaalde thema’s. Denk maar even terug aan Verhalis en de herdenking van het einde van WOI (de witte krokussen aan de dodendraad). We namen initiatief om een fietstocht te organiseren naar de infokeet van Grenspark Groot Saeftinghe. Jammer genoeg dat Corona de Erfgoeddag op 25 april jl. heeft verhinderd maar we zien nu uit naar de viering van de eerste treinreis 150 jaar geleden Mechelen – Terneuzen in 2021.
 • Om niet al te abstract te blijven volgen hier een aantal van de lopende projecten:
 • Cultureel
 • Dialect: Er zijn een 3-tal projecten rond dialect. Namelijk het organiseren van vertelavonden, het opzetten van een dialect- database van woorden en gezegdes tussen de verschillende grensgemeenten en het organiseren van een cursus dialect.
 • Smokkel: Organiseren van ontmoetingen om de smokkel van weleer in kaart te brengen in de regio met een blik op de huidige problematieken van smokkel.
 • Onderwijs: Samenbrengen van de grensoverschrijdende delen van het onderwijs, met de historische achtergrond, maar ook de problemen die zich vandaag stellen inzake onderwijs over de grens heen.
 • Historische gebouwen: Er zijn veel onderwerpen onder terug te brengen. Op dit ogenblik doen we onderzoek naar de wind- en graanmolens. Die komen zowel voor op Clinge als op De Klinge. Wat was het belang van die molens? Die geschiedenis is ook herkenbaar in andere grensgemeenten. Tot dat doel worden kaarten, tekeningen, foto’s verzameld om het geheel te ontsluiten. Eventueel aanvullen met andere windmolens uit de grensstreek.
 • Klompenmakerijen: De historiek van de klompenmakerij over de grens heen samenbrengen om zo te begrijpen dat de grens ook in het verleden geen echte hinderpaal was voor samenwerking.
 • ook samenwerken met het Grenspark Groot Saeftinghe, Niemandsland (Kemzeke), Sint-Niklaas of EGTS, (gemeenten Sint-Gillis, Hulst, Stekene en Beveren) zijn vanzelfsprekende linken.
 • Transport Trein Mechelen -Terneuzen: Plan is in 2021 op 10 april de viering van 150 jaar spoorwegen te organiseren.
 • Misschien ter besluit: onze werkgroep bestaat pas enkele jaren, het aantal leden is beperkt, onze doelstellingen zijn uitdagend voor dit kleine team, onze roep om nieuwe leden om ons team te versterken is hopelijk luid en duidelijk! 
 

Wil je eens bivakkeren midden de bossen?

Dan kan je terecht op de Bivakzone Stropersbos:

Coördinaten:

N 51° 14’ 22’’ E 4° 04’ 22’’

Er zijn wel een aantal voorschriften. Meer info:

https://www.natuurenbos.be/bivakzone-stropersbos