Klompenwand

Uit de collectie van Eric en Chris De Keyzer-Maes zijn meer dan honderd paar klompen uitgeselecteerd om te tonen aan het grote publiek. Samen vormen ze het bewijs van de “globalisatie” ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Mondialisering) die we vandaag kennen. Alleen het huidig Nederlandse model van klompen wordt nog te koop aangeboden. Eén typemodel dat wereldwijd voorkomt als souvenir en draagklomp. De klompenwand toont hoe vroeger honderden modellen van klompen werden vervaardigd door lokale ambachtslui.