Dialect

De werkgroep GrensDorpen spant zich in voor het dialect in de regio levendig te houden aan de hand van cursussen, voordrachten of het woord van de maand.

Het woord van de maand