Populier in omgeving en klimaat

populier

populierakker

Populier in omgeving en klimaat

De populier is een belangrijke boomsoort in de klompenmakerij. Naargelang de regio is het vaak de boomsoort die 80% van de productie inneemt. Maar ook nu de klompenmakerij verdwenen, blijft die boom belangrijk voor het nageslacht. Wie er meer over wil weten kan terecht op https://www.foret-pro-bos.eu/fr/agenda/165-seminaire-teledetection-forestiere.

De populier is sinds het eind van de 20ste eeuw onderschat en gestigmatiseerd. Nu komen er steeds meer oproepen om de (inheemse) populierensoorten als de zwarte populier, de ratelpopulier en de witte en grauwe abeel terug aan te planten. Toepassingen te over in de zagerijen, fineerindustrie en zelfs de bouw (mits thermische behandeling). Het grote voordeel is dat populieren al op veertig jaar kaprijp zijn (eiken hebben een dubbele tijd nodig). De hoeveelheid CO2 die ze op korte tijd kunnen opslaan kan helpen om onze CO2-norm te halen.