Homepage

Vlaanderen en KLINGSPOOR

 

aanzichtkaart en gidsen

 

DE 10 SCHATTEN VAN HET KLINGSPOOR.

Klik op onderstaande link om ze te bezoeken:

De 10 schatten van het KLINGSPOOR

De kans is groot dat je niet bent geboren en getogen in dit dorp. Op deze website leer je het dorp kennen, kom te te weten wat er heeft geleefd. De KLINGSPOORsite heeft een meerwaarde voor de toekomst. Het verleden leeft er, de natuur is overvloedig aanwezig en deze regio wordt in de toekomst zonder twijfel de ontspanningsregio voor wandelen en fietsen. De F411 wordt de vlotte verbinding naar deze oase van rust en ontspanning. 

Wie de geschiedenis van dit dorp wil terugvinden gaat naar

“De Klinge, een smalle strook zand”: https://www.deklompdeklingevzw.be/publicaties/

_ _  _ _ _ _

 

Een  grensverleggende ontmoetingsplaats. Een toegangspoort
tot natuurgebieden, fietsroutes of grensverleggende wandelingen. Tevens een poort naar de wijde omgeving. De afwisseling van polders, fruitteelt en dijken zal je horizon verrijken en uitnodigen tot vaker bezoek aan deze rustige regio.
 
Smokkelklompen hebben een rijke geschiedenis, hier nemen we je mee in deze geschiedenis en vertellen we alles wat je wil weten over de klompen. Ga je mee met ons op stap? Je moet wel weten dat de smokkelklomp je op het verkeerde spoor zet. Dat zal je snel ondervinden. De smokkelklomp staat symbool voor de koppige smokkelaar of stroper die alle wetten aan zijn laars lapt. Eigenheid, onvrede, verzet tegen wetten en voorschriften al in de tijd van overheersing door Spanjaarden, Fransen, Nederlanders, Oostenrijkers… Een echte grensrat, de grensmentaliteit. Tegendraads zoals de smokkelklomp zelf. We maken een trip door lokaal erfgoed en verpozen op een gezellig terras waar de tijd van de treinen is blijven stilstaan. Even ontstressen…
_ _ _ _ _ _ _

 

KLINGSPOOR  en zijn dodendraad

info dodendraad

_ _ _ _ _ _ _

KLINGSPOOR  en zijn maquette

https://www.deklompdeklingevzw.be/maquette/

_ _ _ _ _ _ _

KLINGSPOOR  en zijn zonnewijzer

https://www.deklompdeklingevzw.be/zonnewijzer/

_ _ _ _ _ _ _ _

dialectcursus

https://www.deklompdeklingevzw.be/dialect/

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Wat mag je op het KLINGSPOOR verwachten?

Midden bosgebied, polders en fietspaden leer je kijken, beleven en leren op een gezellig terras, hoe erfgoed en natuur mekaar aanvullen.
Geïnteresseerd in de Spaanse geschiedenis, de spoorweg, de polder, de wereldoorlogen of de fruitteelt?
Nog meer dan die antwoorden vind je op de vele infoborden op KLINGSPOOR of in het centrum op zondagnamiddag. Gidsen staan op uw verzoek gereed om enkele uren boeiende verhalen te vertellen voor groepen, scholen of gezinnen.
Om de toekomst van de regio te voorspellen moet je zijn verleden leren kennen. Gidsen zien de toekomst in het sterk verleden. Deze regio bleef eeuwen verborgen in “wazige” omstandigheden. Dat maakt dit lokaal verhaal nog sterker.
 
_ _ _ _ _ _ _ _
À quoi pouvez-vous vous attendre au KLINGSPOOR ?
Au milieu de la zone forestière, des polders et des pistes cyclables, vous apprenez à regarder, expérimenter et apprendre sur une terrasse cosy, comment patrimoine et nature se complètent.
Intéressé par l’histoire espagnole, le chemin de fer, le polder, les guerres mondiales ou l’arboriculture fruitière ?
Vous trouverez encore plus de réponses que celles sur les nombreux panneaux d’information à KLINGSPOOR ou dans le centre le dimanche après-midi. Des guides sont disponibles à votre demande pour raconter des histoires passionnantes pour les groupes, les écoles ou les familles pendant plusieurs heures.
Pour prédire l’avenir de la région, vous devez connaître son passé. Les guides voient l’avenir dans le passé fort. Cette région est restée cachée dans des conditions “brumeuses” pendant des siècles. Cela rend cette histoire locale encore plus forte.
_ _ _ _ _ _ _
What can you expect at the KLINGSPOOR?
In the middle of the forest area, polders and cycle paths, you learn to look, experience and learn on a cozy terrace, how heritage and nature complement each other.
Interested in Spanish history, the railway, the polder, the world wars or fruit growing?
You will find even more answers than those on the many information boards at KLINGSPOOR or in the center on Sunday afternoon. Guides are available at your request to tell fascinating stories for groups, schools or families for several hours.
To predict the future of the region you need to know its past. Guides see the future in the strong past. This region remained hidden in “hazy” conditions for centuries. That makes this local story even stronger.
_ _ _ _ _ _ _ _ 
Was erwartet Sie im KLINGSPOOR?
Inmitten des Waldgebiets, der Polder und Radwege lernen Sie auf einer gemütlichen Terrasse zu schauen, zu erleben und zu erfahren, wie sich Kulturerbe und Natur ergänzen.
Interessiert an spanischer Geschichte, der Eisenbahn, dem Polder, den Weltkriegen oder dem Obstanbau?
Noch mehr Antworten als auf den vielen Informationstafeln bei KLINGSPOOR oder am Sonntagnachmittag im Zentrum finden Sie. Auf Wunsch stehen Ihnen Reiseführer zur Verfügung, die stundenlang spannende Geschichten für Gruppen, Schulen oder Familien erzählen.
Um die Zukunft der Region vorherzusagen, muss man ihre Vergangenheit kennen. Führer sehen die Zukunft in der starken Vergangenheit. Diese Region blieb jahrhundertelang unter „dunstigen“ Bedingungen verborgen. Das macht diese lokale Geschichte noch stärker.
_ _ _ _ _ _ _ _
 

Het KLINGSPOOR is gegroeid in de tijd: 

– 2013: de buitensite wordt aangelegd, de straat geseponeerd waardoor er een mooi plein ontstaat met een aangenaam terras.

– 2015: plaatsing dodendraad, 100 jaar na …
– 2017: maquette van het grensspoorstation De Klinge met quarantaine
– 2019: opening van het centrum (vrij toegankelijk op zondagnamiddag tussen 14u en 17u tijdens de zomermaanden of op aanvraag voor groepen, scholen of gezinnen, met gids)
– 2021: #150jaarMechelenTerneuzen, viering van 150 jaar geschiedenis van de lokale spoorweg
-2022: kunstdoek van Nele Merckx, de maquette ingekleurd, foto’s van de spooromgeving en … een zonnewijzer. Inderdaad de tijd in Antwerpen, Oostende en Brussel was verschillend. Pas de trein heeft die tijd uniform gemaakt, nog vóór de Greenwichtijd.
 
 

Een buitensite waar een reeks borden je alles vertellen over het verleden van dit dorp. De geschiedenis van de klompenmakerij, de trein, de grens en de natuur. 

Een binnensite waar we onze verworven waarden op een moderne manier brengen met een knipoog naar de toekomst.  

Wat bracht ons het verleden? Wat zijn de voor- en nadelen daarvan vandaag? Welke successen? Welke miskleunen? Welke lessen liggen er verborgen voor een mooie toekomst? Onze gidsen en suppoosten vertellen je er meer over.

 

De buitensite is constant toegankelijk, met zijn vele informatieborden zeker een must om te verkennen volgens de hieronder voorgestelde vier thema’s: trein/klompen/grens en smokkel/natuur.Het grenscentrum KLINGSPOOR blijft op zondag geopend tot eind oktober 2022  van 14u tot 17u.Via de gemeente Sint-Gillis-Waas (dienst Toerisme) kunnen afspraken gemaakt worden voor rondleidingen voor groepen (families, gezinnen, verenigingen, enz.) met een gids. Ook scholen kunnen terecht op de gemeente voor afspraken tot bezoek.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

 
 
 

Waasland en klompen

 

Wij nemen je mee naar een stukje geschiedenis uit het Waasland, neem je graag fysiek een kijkje op de site? Dat kan zeker ook, wist je dat elke zondag (zomermaanden) het museum open is en je deze gratis kan komen bezichtigen?

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Het belang van het spoor  kan niet overschat worden.

_ _ _ _ _ _ _ 

 

De grens  met zijn smokkel vertellen een eigen verhaal.

_ _ _ _ _ _ _ 

Tijdens de Erfgoeddag 2023 komen we hier uitvoerig op terug bij de activiteit van de werkgroep GrensDorpen (april), zie elders op de website bij de werkgroep GrensDorpen).

_ _ _ _ _ _ _ 

De natuur  leeft hier over de grens heen.

Met Natuur en Bos aan Belgische kant en het Zeeuws Landschap aan Nederlandse kant kan je het verhaal van fauna en flora volledig beleven. Maar ook als wandelgebied zijn ze uniek: enerzijds het Stropersbos en anderzijds het Waterwingebied.Genieten voor individuelen, gezinnen en scholen.Maak van de gelegenheid gebruik om het KLINGSPOOR beter te leren kennen. Het is de moeite, zowel de buitensite als het grenscentrum.

_ _ _ _ _ _ _

Portretten

Van enkele klompenmakers hebben we een mooi portret gevormd. Hier kan je een kijkje nemen in het leven van deze mensen, hoe ging het er aan toe? En nog belangrijker, hoe stond de klomp centraal in hun leven.

Naar de portretten

Kinderprojecten

Dit is één van onze parel -activiteiten. Hierbij gaan de jongeren aan de slag en leren ze spelenderwijs alles over klompen en hun rijke geschiedenis.

Naar de kinderprojecten

 _ _ _ _ _ _

 

www.deklompdeklingevzw.be/150jaarMechelen-Terneuzen.

Fotozoektocht

We hebben we een fotozoektocht voorzien.

Naar de fotozoektocht

_ _ _ _ _ _ _ _

Wandelen en fietsen op het KLINGSPOOR.

In het Grenscentrum KLINGSPOOR kan je op zondagmiddag eveneens de nodige documentatie opvragen voor wandelen en fietsen in de onmiddellijke omgeving. We geven al enkele suggesties op. Je kan ook steeds terecht op de website van Toerisme Waasland https://www.waasland.be/wandelen of https://www.waasland.be/fietsen. Je vertrekpunt kan gerust het KLINGSPOOR zijn.

tweelandenpad
 
 
 
 
 

 

Hier kan u de publicaties over het onderwerp klompen terugvinden.

De Wase klompenmakerij in statistieken

[vcvSingleImage class=”vce-single-image” data-width=”0″ data-height=”0″ src=”https://www.deklompdeklingevzw.be/wp-content/plugins/visualcomposer/elements/singleImage/singleImage/public/[object Object]” data-img-src=”https://www.deklompdeklingevzw.be/wp-content/plugins/visualcomposer/elements/singleImage/singleImage/public/[object Object]” alt=”” title=”De Wase klompenmakerij in statistieken” ]

De Klinge, een smalle strook zand …

 

Andere

Hier kan u de overige publicaties terugvinden.

Naar overige publicaties

ETWIE

Wij werken met ETWIE samen in verband met het Immaterieel Erfgoed van de Klompenmakerij (erkend sinds 2017) en tevens werken we samen in het Klompenforum.

https://www.deklompdeklingevzw.be/homepage/klingspoor/klompenforum/

KLINGSPOOR

Ten behoeve van de gidsen heeft de VZW een publicatie gemaakt waarin de meeste wetenswaardigheden over het KLINGSPOOR over de vier thema’s zijn opgenomen. Deze publicatie kreeg het nummer D/2021/4858/2 toegewezen.

#150jaarMechelenTerneuzen

Speciaal voor de gidsen in Zeeuws-Vlaanderen en het Waasland die willen gidsen rond de viering van 150 jaar Mechelen-Terneuzen is een digitaal essay geschreven om hen te helpen bij hun uiteenzetting. Deze publicatie kreeg het nummer D/2021/4858/3 toegekend.