De klomp vzw

Wie zijn we? wat doen we? waar zitten we? Dit zijn enkele van de vele vragen die we hieronder beantwoorden over onze vzw. Met trots presenteren we hier De klomp vzw. Gedragen door enthousiaste en gepassioneerde klompenmakers.
 

Inleiding

Onze vzw (ondernemingsnummer 0428.679.028 van 5 jan.1984) bestaat al heel wat jaren (1976) en de VZW kan natuurlijk niet bestaan zonder onze leden. Deze mensen zorgen voor de ziel in de vzw en dragen de wetenschap en kennis uit van het klompenmaken.

 

Historiek

De klompenmakerij is in het Waasland een hoofdberoep. Duizenden vinden er hun broodwinning. Het Waasland is tot 1936 het grootste klompenmakerscentrum wereldwijd.

De modellen van klompen zijn zo veelzijdig en ze zijn verspreid over heel de wereld.

De VZW: daarom wil onze groep alles verzamelen wat dit beroep ondersteunt.

Klompenmakers leren nog steeds van een boomschijf een afgewerkte klomp te maken. De vrouwen leren de versieringstechnieken op klompen aan.

De vereniging werd opgericht in 1976 en heeft in heel het Vlaamse land en daarbuiten het Waasland bekend gemaakt.

De vereniging beschikt over de grootste klompencollectie van België en heeft klompenmachines staan in het kader van de industriële archeologie.

 

In samenwerking met de Erfgoedcel werd een kinderproject opgestart voor 8-jarigen.

Folkloregroep De Klomp De Klinge VZW heeft eveneens een actief aandeel in de ontwikkeling van het Klingspoor in 2013. In 2017 krijgen ze erkenning als immaterieel erfgoed Vlaanderen.

 
 

De lokale historiek van de VZW

Een flitsende start. Carnaval 1975 De Klinge in het teken van klompen. De Sint-Michielsridderorde van Brussel vraagt de groep op bezoek in zijn stoet, … maar er is geen groep. Uit de leden van toneel Willen is Kunnen en de leden van de Raad van Elf worden 50 mensen gekleed, kinderen en volwassenen. We rijden met een (toen nog zeldzame) dubbeldekbus in 1976 naar Brussel met een camion en een koetsje. We winnen direct de eerste prijs. Maurice Baeté van Kovekenskermis leest het en nodigt die groep uit in Lokeren, het startsein voor een lange geschiedenis.

Om de kosten van de kleding te dekken organiseren de bestuursleden (de familie Coucke-Magnus, Maes-De Wit, Van Hiel-Wullaert en De Keyzer-Maes) tweemaal een klompenfeest op de hovingen Verbist (Kieldrechtstraat). Een succes. De groep stapt met 50 leden op in vele stoeten in binnen en buitenland.

Bij het vijfjarig bestaan (1981) heeft de secretaris de opdracht aanvaard om een boekje te schrijven over De Klinge, een smalle strook zand… dat vijftien jaar later vervolgd wordt met De Klinge, tussen grens en polderland … De groep is ondertussen erkend uitgever, stelt een grote klompententoonstelling voor in de jongensschool en het eerste boek wordt met een grootse projectie in het Parochiehuis voorgesteld.

Opstappen in stoeten wordt moeilijk: alle leden mobiliseren, telkens een reisbus huren en het aantal stoeten neemt af. De groep gooit het op een andere boeg en gaat zich specialiseren in het aanleren van het ambacht. De stoeten worden stilaan verlaten en steeds meer ambachtenmarkten en kermissen krijgen bezoek van onze ambachtslui. Een eigen tent is nodig in het Vlaamse regenachtig landschap. Bij het tienjarig bestaan (1986) zijn het grootse feesten samen met Radio Reynaert, het zangkoor en muziekmaatschappij Sint-Cecilia en de toneelvereniging voert een massaspel op. Als aandenken schenkt De Klomp een toeristische wegwijzer die nog steeds pronkt onder de lindeboom aan de kerk. Vele zoektochten nemen hem op in hun vragenlijst. In 1985 schakelt de vereniging zich om tot VZW en heeft als doel het ambacht en de lokale gemeenschap uitdragen.

Een volgende symbiose doet zich voor in 2013 als De Klomp De Klinge VZW mee de schouders zet onder het project KLINGSPOOR. Het wordt de nieuwe vaste stek van de groep in 2018. De groep schenkt gerestaureerde klompenmakersmachines en een hele private klompencollectie. Nu staat de vereniging in voor de werking van het grenscentrum KLINGSPOOR. De VriendenKling en de werkgroep GrensDorpen zijn ondertussen onder de vleugels van De Klomp geplaatst en zorgen voor suppoosten en initiatieven op de site.

Klompenmakers monument

Vader en zoon René en Remi Coucke hebben op het Reynaertplein op De Klinge een beeld geplaatst in harde witsteen (in combinatie met een bronzen teenmes) waarvan het gezicht toch de trekken heeft van de schenker van het beeld: Eduard Van der Kelen, mede-oprichter van De Klomp De Klinge VZW. De klompenmaker is aan het heulen (=uithalen) waarbij het hout binnenin de klomp wordt uitgehaald. Het werd geplaatst in 1983 als aandenken aan de duizenden klompenmakers die in het Waasland hun brood hebben verdiend door de talrijke populieren en wilgen een economische bestemming te geven.

klompenmakersmonument

 

Toeristische wegwijzer

Op initiatief van De Klomp De Klinge VZW werd in 1986 een toeristische wegwijzer geplaatst onder de lindeboom tegenover de kerk. Via deze wegwijzer maak je kennis met de verschillende richtingen waar iets terug te vinden is van de uitgebreide geschiedenis van het dorp.

Maquette

ondertussen is De Klomp De Klinge VZW verveld tot de uitbater van het KLINGSPOOR in opdracht  van de gemeente. In het grenscentrum staat ondertussen een zeer mooie weergave van de stationsomgeving van weleer. Je kan via knoppen alle gebouwen leren kennen.

Zonnewijzer

In 2022 is de site nog verrijkt door een zonnewijzer, die weerom een schenking inhoudt van onze VZW. Toen de eerste trein vertrok moesten de klokken overal gelijk gezet worden op de tijd van Brussel. Hier zien we de enige juiste tijd: de zonnetijd. De mens heeft de natuur weggeduwd en een eigen tijdsaanduiding opgelegd, waaronder de zomer- en wintertijd.

zonnewijzer