Werking

Klingspoor werking

De Klomp De Klinge VZW heeft met de gemeente een afsprakennota gemaakt over de uitbating van het #KLINGSPOOR. Daarvoor zijn twee onderafdelingen opgestart om die organisatie goed uit te voeren.

Via de VriendenKling wordt toezicht gehouden op de site van #KLINGSPOOR (buitensite en grenscentrum). De VriendenKling zorgt ook dat het grenscentrum elke zondag van de zomermaanden gratis open gesteld wordt voor het publiek. Een reeks suppoosten zorgt voor de begeleiding van de bezoekers.

De werkgroep GrensDorpen is zowel verbonden met de Oudheidkundige Kring “De Vier Ambachten” (OHK) in Hulst als met het #KLINGSPOOR. Zij verdiepen zich in diverse grensoverschrijdende thema’s, verzamelen gegevens en organiseren geregeld verschillende activiteiten die zowel van ver als van nabij de grens betreffen.

De Klomp De Klinge VZW zelf zorgt dat elke eerste zondag van de maand nog klompen worden gemaakt in het grenscentrum.

KLINGSPOOR is een initiatief van de gemeente Sint-Gillis-Waas in samenwerking met De Klomp De Klinge VZW (in samenwerking met de werkgroep GrensDorpen en VriendenKling voor de praktische uitwerking).

Op de buitensite kan je altijd terecht en is gemakkelijk bereikbaar voor zowel bus, auto als fiets (coördinaten: 51°15’04,856”NB – 4°04’36,567”OL). Op de buitensite, met erg veel info op borden per thema, kan je steeds terecht. Het bezoek aan het grenscentrum KLINGSPOOR is gratis op zondagnamiddag in de zomermaanden tussen 14u en 17u (met gids altijd te reserveren via de gemeente, tenzij voor korte bezoekjes kan De Klomp De Klinge VZW je voorthelpen). In het grenscentrum vertrek je aan de tijdlijn. Waar wil je starten? Bij de middeleeuwen? De industriële revolutie? De spoorweg of de smokkel met zijn grillige grens? Of wil je de toekomst verkennen aan de hand van de geschiedenis, want in het verleden ligt onze toekomst. De site is zeker een verzamelplaats (gezellig terras van café (Ou)de Statie) voor Belgische of Nederlandse boswandelingen (met of zonder gids). De omgeving nodigt uit voor allerlei activiteiten. De site is bijzonder interessant om ter thema te behandelen. Zo kan je alles te weten komen over de treingeschiedenis, de groei van de bosgebieden, weten dat klompen niet echt Nederlands zijn van herkomst of beleef je liever spannende smokkelverhalen tijdens een wandeling (tussen 5 en 9 km, naar keuze)? Bekijk de websites www.klingspoor.be of www.deklompdeklingevzw.be voor nog veel meer mogelijkheden.

De Klomp zorgt voor het KLINGSPOOR, met een buiten- en een binnensite. En daar kan je zelfs terecht met vragen over beginnend stamboomonderzoek, meer weten over treinen, over de natuur in het Waterwingebied of de Stropersbossen. Misschien is de grens, de smokkel of de grenspalen je doel. Gemakkelijk bereikbaar met de fiets (knooppunt 80), de auto (E34/E403)of de bus (lijn 22, Bergstraat).

In het KLINGSPOOR is een buitensite die je steeds kan bezoeken en waar veel info over het verleden terug te vinden is. Maar in het grenscentrum zie je dat onze toekomst in het verleden ligt. De tijdlijn verhaalt over de bosgebieden net als over de smokkel, de grens, de klompenmakerij en de spoorweggeschiedenis.

Onze website stuurt je door voor de lokale geschiedenis van De Klinge of boeit het dialect je mateloos? Wil je weten waarom klompenmakers in de middeleeuwen “chirurgijnen” waren? Of wil je gewoon een middagje uit? Je bent steeds, gratis, welkom op de zondagen (14u-17u) van de zomermaanden. Elke week verleggen we het accent waardoor je steeds iets nieuws ontmoet. Zo’n bezoek met vrienden rond je natuurlijk af op het gezellig terras ter plaatse.

Wil je meer weten? Luister dan naar de podcast of activiteiten.

Historiek, geschiedenis van het KLINGSPOOR.

Het eerste geschiedenisboekje over De Klinge in 1981 van De Klomp De Klinge VZW zet eindelijk de Klingse geschiedenis op een rijtje. De vele puzzelstukjes in de geschiedenis van dit grensdorp komen aan bod. Ook de rijke geschiedenis van klompen, smokkel, spoorlijn, natuurgebieden.

Zeer belangrijk is 1986 wanneer door de samenwerking van De Klomp De Klinge VZW en heemkundige kring De Kluize beslist wordt om alle spoorrelicten op het grondgebied van groot Sint-Gillis te verzamelen op de site De Klinge.

Hier aan de grens, komt heel wat geschiedenis samen. Het grensstation van de spoorweg Mechelen-Terneuzen speelt daarin natuurlijk een heel verhaal.

Op het moment dat er in elk dorp massa’s café’s sneuvelen is ook op de Klinge dit thema prangend. Na de jarenlange uitbating door Irène Scheerders (familie Geldermans) zijn er diverse mensen die het café overnemen maar de duurtijd is telkens beperkt. Wiebe en Rinke De Ro geven het café een nieuwe naam: “de Statie” (oorspronkelijk de Veehandel, later Sportlokaal). Daarna staat het café leeg en laait het protest op om dit café te redden wegens zijn grote waarde voor de wijk.

De geschiedenis van de omgeving, de geschiedenis van het café in het hele verhaal van de spoorweg zorgen ervoor dat de gemeente het gebouw aankoopt en in concessie geeft.

Ondertussen is er nagedacht over de site en wat er allemaal mogelijk is. Van de schuur wil de gemeente wel een “centrum” maken, maar de op dat moment aanwezige subsidiekanalen(PDPO) geven alleen geld voor buitenaanleg gekoppeld aan lokale rurale geschiedenis.

Bezoek aan de stelplaats van het spoor in Mechelen (op een bar koude dag) gecombineerd met enkele barelen die uit het Nationaal Douanemuseum in Antwerpen kunnen aangenomen worden in eeuwige bruikleen, kan een plan uitgewerkt worden. Er wordt gekozen om het oude verleden te koppelen aan heel moderne gegevens als de witte luifel, QR-codes, enz. Er wordt beslist om de thema’s klompen, grens en smokkel, de trein en de natuurgebieden te koppelen. Het bindend karakter is dat ze alle vier grensoverschrijdend zijn (klompen zijn Waas maar met doorloop naar Z.Vlaanderen, smokkel uiteraard grensverleggend, de trein van Mechelen naar Terneuzen en de bosgebieden de Stropers en Waterwingebied (Clingse bossen).  “Grensverleggend” wordt de kapstok.

De officiële opening in 2013 is de start van een samenwerkingsverhaal dat vooral wordt gerealiseerd op initiatief van De Klomp De Klinge VZW, medetrekker in het project, in samenwerking met de gemeente.

2015: precies 100 jaar na de plaatsing van de dodendraad wordt die heropgericht. Een schot in de roos, want die trekt jaarlijks duizenden bezoekers en vele scholen plannen die in voor lessen over grens of oorlog.

2017: er is nood aan een plan van de omgeving, want alle historische gebouwen zijn gesloopt. Weerom op initiatief (en kost) van de VZW wordt een maquette uitgebouwd waarin de bestaande kennis wordt verzameld over de site.

2019: nieuwe subsidiekanalen (Leader) maken het mogelijk een volgende stap te nemen door het openen van een centrum waarin de vier onderwerpen opnieuw worden behandeld, maar op een totaal andere wijze dan op de buitensite. Hier is de aan de gemeente geschonken klompencollectie een centraal gegeven om dit centrum vorm te geven.

2021: de werkgroep GrensDorpen (onderdeel van de OHK Hulst en De Klomp VZW) viert #150jaarMechelenTerneuzen. Op heel de fietsroute worden borden geplaatst (layout gekoppeld aan het KLINGSPOOR) die dit verhaal op diverse plaatsen vertellen.

2022: een uitzonderingsjaar in de telling, maar door de samenwerkingen die ontstaan rond de viering van 2021 zijn er een paar uitlopers die niet meer in het subsidiepakket pastten: een kunstdoek van Nele Merckx en een zonnewijzer in samenwerking met Julien Lyssens (Rupelmonde) en arduinkunstenaar Bert Bosman van Sint-Gillis-Waas. Binnenin wordt het centrum verrijkt met de ingekleurde en aangevulde maquette door msc Het Spoor van Sint-Niklaas en er komen foto’s van de gebouwen in de buurt gecombineerd met een origineel aandeel van de spoorlijn.

Ondertussen zijn actief op de site onder de vleugels van De Klomp De Klinge VZW:

VriendenKling: houden toezicht op de site en melden beschadigingen of steken zelf de handen uit de mouwen voor het onderhoud

Werkgroep GrensDorpen: grensverleggende werkgroep die aandacht geeft aan thema’s als de internationale spoorweg, het lokale dialect, enz.

De Klomp De Klinge VZW: coördineert de activiteiten in opdracht van de gemeente

Suppoostenwerking: ze houden in de zomermaanden op zondag het centrum open

Gidsenwerking: een team (vaak professionele gidsen) zorgt voor het ontvangen van groepen en gezinnen, scholen, enz.

Gemeente Sint-Gillis-Waas: staat in voor het onderhoud, vermarkten en het finaliseren van het hele project in samenwerking met de VZW.