Grensdorpen/ vriendenkling

Grensdorpen/ VriendenKling

De Klomp De Klinge VZW heeft met de gemeente een afsprakennota gemaakt over de uitbating van het #KLINGSPOOR. Daarvoor zijn twee onderafdelingen opgestart om die organisatie goed uit te voeren.

Via de VriendenKling wordt toezicht gehouden op de site van KLINGSPOOR (buitensite en GrensCentrum). De VriendenKling zorgt er voor dat het GrensCentrum elke zondag van de zomermaanden gratis open gesteld wordt voor het publiek. Een reeks suppoosten zorgt voor de begeleiding van de bezoekers. Daarnaast zorgt de VriendenKling voor het beheren van de sociale netwerken en media, naast de promotie van de site.

De werkgroep GrensDorpen is zowel verbonden met de OHK (Ouheidkundige Kring De Vier Ambachten in Hulst) als met het KLNGSPOOR. Zij verdiepen zich in diverse grensoverschrijdende thema’s, verzamelen gegevens en organiseren geregeld activiteiten van alle aard die van ver of nabij de grens betreffen.

De Klomp De Klinge VZW zelf zorgt er voor dat elke eerste zondag van de maand nog handmatige klompen worden gemaakt in het GrensCentrum.

Hartelijk welkom

Op elke zomerse zondagnamiddag kan je zelf, gratis, een kijkje komen nemen tussen 14u en 17u. Elke week staat een ander thema centraal: klompenmakerij (eerste zondag), trein (tweede zondag), natuur (derde zondag) en grens/smokkel (vierde zondag). Wij respecteren de regels van de Veiligheidsraad, dus mondmasker zijn verplicht.

Suppoosten werking

Een reeks vrijwilligers staan gereed om u te begeleiden op zondagmiddag om te ontdekken hoe onze gemeenschap van in de oudheid is geëvolueerd in de tijd met vele thema’s als de natuur, de industriële revolutie (met de trein), het ambacht (de klompenmakerij) en de grens (met zijn smokkel en grenspalen). Maar je kan hier ook de lessen trekken uit wat er goed en slecht is gebeurd. Welke vooruitgang is een succes gebleken en waar hebben we met onze moderne maatschappij toch wel geblunderd? Je kan het rijtje zelf verder aanvullen met eigen kennis en ervaring.