Grensdorpen/ vriendenkling

De Klomp De Klinge VZW heeft met de gemeente een afsprakennota gemaakt over de uitbating van het #KLINGSPOOR. Daarvoor zijn twee onderafdelingen opgestart op die organisatie goed uit te voeren.

Via de VriendenKling wordt toezicht gehouden op de site van KLINGSPOOR (buitensite en grenscentrum). De VriendenKling zorgt ook dat het grenscentrum elke zondag van de zomermaanden gratis open gesteld wordt voor het publiek. Een reeks suppoosten zorgt voor de begeleiding van de bezoekers.

De werkgroep GrensDorpen is zowel verbonden met de OHK in Hulst als met het KLNGSPOOR. Zij verdiepen zich in diverse grensoverschrijdende thema’s, verzamelen gegevens en organiseren geregeld activiteiten van alle aard die van ver of nabij de grens betreffen.

De Klomp De Klinge VZW zelf zorgt dat elke eerste zondag van de maand nog klompen worden gemaakt in het grenscentrum.