STAP 1

De stam wordt in stukken gezaagd. Die schijven worden in delen gekliefd en één deel gaat naar de kapblok om om te vormen tot de oervorm van de klomp.